Ημερίδα “Σπουδές στο Εξωτερικό”

study_abroad_posterΤην Τρίτη 18 Δεκεμβρίου και ώρα 14:00, το φοιτητικό παράρτημα του ΙΕΕΕ του Πανεπιστημίου Πατρών, σε συνεργασία με την National Hellenic Student Association (NHSA) of North America και την υποστήριξη της φοιτητικής ομάδας CoMvoS (Cooperation & MotiVation of Students) στα πλαίσια ενημέρωσης των φοιτητών για θέματα σπουδών, διοργάνωσαν ημερίδα με τίτλο:

«Σπουδές στο εξωτερικό»

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο Μουσείο Επιστημών & Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών, όπου προπτυχιακός φοιτητής του University of California Berkeley και σύμβουλος σταδιοδρομίας μας συμβούλευσε για προετοιμασία για σπουδές στην Αμερική και την Ευρώπη αντίστοιχα, ενώ φοιτητές από ελληνικά πανεπιστήμια μοιράστηκαν μαζί μας τις εμπειρίες τους από την επίσκεψή τους στα πανεπιστήμια StanfordBerkeley και ΜΙΤ, καθώς κ στη Silicon Valley, στα πλαίσια του US Educational Trip 2012 (υποτροφία COSINE του Corallia).

Ομιλητές

Μιλτιάδης Βράτιμος, Director of Programs στην National Hellenic Student Association (NHSA) of North America και προπτυχιακός φοιτητής στο τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του University of California Berkeley.

Κωνσταντίνος Κωστόπουλος, Σύμβουλος Σταδιοδρομίας στο Γραφείο Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου Πατρών

Αλέξανδρος Κόγκας – Χαράλαμπος Μιχαηλίδης, προπτυχιακοί φοιτητές των τμημάτων Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Πατρών και Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου αντίστοιχα.

Πρόγραμμα

  • “Τι είναι η NHSA”, Μ.Βράτιμος
  • “Προετοιμασία για σπουδές στην Αμερική”, Μ.Βράτιμος
  •   Διάλειμμα – Ανοιχτή συζήτηση
  • “Προετοιμασία για σπουδές στην Ευρώπη”, Κ.Κωστόπουλος
  • “Το US Educational Trip του Corallia – Εμπειρίες από τα Πανεπιστήμια Stanford, Berkeley, MIT και το Silicon Valley”, Α.Κόγκας – Χ.Μιχαηλίδης

Το event στο facebook.