Ημερίδα “Search Find Strike”

Την Τρίτη 12 Απριλίου 2016, στο ΚΕΔΕΑ, οργανώθηκε μια ημερίδα που αφορούσε την ενημέρωση των φοιτητών & αποφοίτων του ΑΠΘ σε θέματα σχετικά με την εύρεση εργασίας. Οι ομιλητές μας ανάλυσαν τα εξής θέματα:

– Συμπλήρωση Βιογραφικού σημειώματος
– Σύνταξη motivational/cover letter
– Δημιουργία λογαριασμού Linkedin
– Διαδικασία συνέντευξης και προσομοίωση
– Αξιολόγηση βιογραφικού και διαδικασία πρόσληψης από την πλευρά μιας επιχείρησης
– Τεχνικές αναζήτησης εργασίας/προσέγγισης εταιρείας
– Παρουσίαση προγράμματος “CEO for one month”