Εκδήλωση Υποδοχής Πρωτοετών 2017

Τη Πέμπτη 5/10/2017 πραγματοποιήθηκε στο ΚΕΔΕΑ η εκδήλωση Υποδοχής Πρωτοετών όπου έγινε ενημέρωση για τις δομές του ΑΠΘ για: Το Γραφείο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, το Κέντρο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, το Τμήμα Σπουδών, τη Κεντρική Βιβλιοθήκη, το Πανεπιστημιακό Γυμναστήριο & το Γραφείο Διασύνδεσης.